Stora delar av den infrastruktur och samhällsuppbyggnad vi ser idag byggs i eller i anslutning till berg 

Våra geologer är specialicerade på ingenjörsgeologi och bergfrågor. Vi har erfarenhet från flera mil karterad bergtunnel

Om oss
IBT AB - Konsulter med bergkompetens

En nischad konsultfirma

Vår verksamhet erbjuder en rad olika geologiska tjänster inom infrastruktur och samhällsbyggnad samt mot gruvbranschen. Våra geologer besitter god erfarenhet och är specialiserade på geologisk kartering och bergfrågor. Vi kan hjälpa till med allt från förundersökningar, bergkartering/bergbesiktningar till bergstöd under produktion. Med vårt fokus och engagemang kan ni känna er trygga med det vi levererar.


Läs mer om våra tjänster →

Uppdrag
Ett urval över uppdrag vi genomfört de senaste åren 

 Foto: Trafikverket

Stockholms framtida avloppsrening (SFAL)

Läs mer om projektet →
Karterande geologer. Vi utför ingenjörsgeologisk kartering av bergtunnlar och anvisar bergförstärkning.


Biträdande samordnande geolog. Upplärning nya geologer.


Biträdande uppdragsledare.

Nya akutsjukhuset Västerås 
Läs mer om projektet →


Fältundersökningar. Upprättande av MUR, TB och MF till bygghandling.

E4 Förbifart Stockholm
Läs mer om projektet


Entreprenadgeologer. Vi utför ingenjörsgeologisk kartering av bergtunnlar och förskärningar/slänter. Anvisar bergförstärkning och utvärderar MWD data.

Förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT)  
Läs mer om projektet →


Entreprenadgeolog. Vi utför ingenjörsgeologisk kartering av bergtunnlar. Anvisar bergförstärkning och upprättar relationshandlingar.

Illustrationer och visualiseringar:

Region Västmanland/LINK arkitektur/Carlstetds arkitekter/TMRW.

Nya Östbergatunneln (NÖT)
Läs mer om projektet →


Karterande geologer. Vi utför ingenjörsgeologisk kartering av bergtunnlar samt anvisar bergförstärkning.


Besiktning av befintliga anläggningar.


Karriär
Har du kunskap inom berg och vill jobba inom infrastrukturbranschen?

Nyexad eller specialist?

Vi söker alltid fler medarbetare som vill bli en del av vårt familjära och växande bolag. I huvudsak är vi i behov av två profiler. Nyexaminerade geologer som är intresserade av att arbeta inom infrastrukturbranschen. Samt specialister med erfarenhet av att arbeta inom berg och tunnelmiljö. Skicka en spontanansökan om detta kan vara något för dig!

Tjänster
Vi erbjuder följande tjänster 

Ingenjörsgeologisk kartering 


Vi bistår med ingenjörsgeologisk kartering av bergtunnlar, förskärningar och slänter under byggskeden. 

Förundersökning 

Vi hjälper till med följande förundersökningar:


  • Kartering av berg i dagen 
  • Kärnkartering
  • Planering av undersökningsmetoder


Besiktning av Berganläggningar


Vi utför besiktning av befintliga anläggningar.

Byggplatsuppföljning  • Byggledare berg
  • Samordnande geolog

Frågor om våra tjänster?

Sorin Ignea

Tel: 070-617 19 07

E-post: sorin.ignea@ibtab.se

Kontakta oss